Aluminijumska bronza

Aluminijumska bronza

Kratak tekst

tehničke i hemijske osobine odnosno tabela sa standardima