Aluminijum

PREĐITE NA NAŠ  NOVI SAJT OVDE !

image

Osobine: Na vazduhu se na površini aluminijuma obrazuje oksidna presvlaka, koja je vrlo otporna prema koroziji. Aluminijum ima dobru električnu provodljivost (oko 2/3 provodljivosti bakra) i dobar je provodnik toplote. On se dobro prerađuje vučenjem, istiskivanjem, valjanjem, prosecanjem, livenjem; dobro se zavaruje, lemi i pulverzuje (prerađuje u prah), dobro se obrađuje struganjem, glodanjem, bušenjem itd. Aluminijum ima veliku sposobnost legiranja. Čak i vrlo mali dodaci bakra, mangana i magnezijuma, znatno povišavaju tvrdoću i čvrstoću.

  Slike proizvoda aluminijuma možete pogledati ovde